Tutorial Pembelajaran dari seorang ToPu yang ingin berbagi ilmu yang telah didapatkan selama hidup secara perlahan tapi bermanfaat bagi seluruh umat manusia.
Dapatkan Update Status Terbaru dari ToPu. Follow my twitter @tatopu

Kunci Masuk Surga

Pagi saudara2ku, para pembaca yang budiman dan para subscribers tutorial pembelajaran semuanya.. Pada edisi kali ini, penulis akan menyampaikan tutorial dalam pembelajaran untuk dapat masuk surganya Tuhan Yang Maha Esa, dikarenakan pembuatan tutorial pembelajaran ini tidak semata hanya berisikan tutorial - tutorial dalam mencari ilmu duniawi saja melainkan juga yang terpenting adalah ilmu syar'i untuk bekal nanti di kehidupan yang kekal.

Orang yang pintar, cerdas tentu akan melihat jelas kitab Al-Qur'an ini merupakan firman Tuhan, sejelas seperti orang yang membedakan warna hitam dan putih. Secara filosofi, pada bagian kunci terdapat gerigi tertentu. Al-Bukhori meriwayatkan dalam Shohih-nya (3/109) : “Bukankah ‎لا إله إلا الله itu kunci surga ? “Wahab menjawab : “Benar, akan tetapi setiap kunci yang bergerigi. Jika engkau membawa kunci yang bergerigi, maka pintu surga itu akan di bukakan untukmu !”. Syarat2 tersebut ada 8, tanpa memperhatikan urutan, berikut syarat2nya :
 • Al-‘Ilmu (mengetahui)
 • Al-Yaqiinu (meyakini)
 • Al-Qobulu (manerima)
 • Al-Inqiyaadu (tunduk atau patuh)
 • Ash-Shidqu (jujur atau benar)
 • Al-Ikhlas (ikhlas atau murni)
 • Al-Mahabbah (mencintai), "Dan di antara manusia ada yang menbuat tandingan-tandingan (sekutu) selain Allah yang di cintai layaknya mencintai Allah. Sedangkan orang-orang yang beriman, sangat mencintai Allah diatas segala-galanya)." (QS. Al-Baqarah : 165)
 • Al-Kufru bimaa siwaahu (mengingkari sesembahan yang lainnya)
Sedangkan orang yang masuk surga ada 3 macam, yaitu: Langsung masuk surga tanpa hisab (dihitung kebaikan dan keburukannya), masuk surga setelah dihisab, dan masuk surga setelah diadzab terlebih dahulu di neraka. Sungguh setiap orang tentu menginginkan pilihan yang pertama. Kunci untuk masuk surga juga terdapat pada surat al-‘Ashr. Setidaknya minimal ada 4 materi yang setiap manusia harus berhasil lulus agar terhindar dari neraka. Keempat materi tersebut antara lain :

1. Ilmu. Terdapat banyak sekali materi yang membahas mengenai ini, salah satunya adalah "Barang siapa yang beramal tidak mengikuti perintah kami, maka akan ditolak." (HR Muslim)

2. Amal. Sudah berapa kali kita ikut pengajian?, Sudah berapa ayat yang kita baca?, Sudah berapa muhadhorah yang kita dengarkan? Mari kita persiapkan sejak dini sehingga dapat mempertanggungjawabkan ilmu yang kita dapat apabila ditanyakan dengan وعَنْ عِلْمِهِ, مَاذَا عَمِلَ فِيهِ؟ Berikut salah satu hadist sahih yang juga membahas mengenai amal: “Seorang hamba tidak akan beranjak dari tempatnya pada hari kiamat nanti hingga ia ditanya tentang empat hal -diantaranya-: tentang ilmunya, apa yang telah ia amalkan darinya.” [At-Tirmidzy]

3. Dakwah. “Sesungguhnya Allah tidak akan mengadzab orang-orang secara keseluruhan akibat perbuatan mungkar yang dilakukan oleh seseorang, kecuali mereka melihat kemungkaran itu di depannya, dan mereka sanggup menolaknya, akan tetapi mereka tidak menolaknya.Apabila mereka melakukannya, niscaya Allah akan mengadzab orang yang melakukan kemungkaran tadi dan semua orang secara menyeluruh.”[HR. Imam Ahmad]
Keutamaan dalam berdakwah ada pada QS. Fushshilat : 33, adapun materi dakwah yang menjadi prioritas utama adalah mengenai tauhid. “Ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengutus Mu’adz ke Yaman, ia pun berkata padanya, “Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Maka jadikanlah dakwah engkau pertama kali pada mereka adalah supaya mereka mentauhidkan Allah Ta’ala. Jika mereka telah memahami hal tersebut, maka kabari mereka bahwa Allah telah mewajibkan pada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah shalat, maka kabari mereka, bahwa Allah juga telah mewajibkan bagi mereka zakat dari harta mereka, yaitu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan disalurkan untuk orang-orang fakir di tengah-tengah mereka. Jika mereka menyetujui hal itu, maka ambillah dari harta mereka, namun hati-hati dari harta berharga yang mereka miliki.” (HR. Bukhari no. 7372 dan Muslim no. 19).

4. Sabar. Tak dapat dipungkiri bahwasanya untuk menjalankan dan lulus dalam ketiga materi di atas sangat diperlukan kesabaran. “(Jalan menuju ke) surga diliputi dengan hal-hal yang dibenci (nafsu), sedangkan (jalan menuju ke) neraka diliputi dengan hal-hal yang disukai hawa nafsu”. HR. Muslim dari Anas bin Mâlik radhiyallahu’anhu.

Penulis akan mencoba menjabarkan pada bagian amal yang sebagian banyak dari kita mengabaikannya namun hal tersebut sangatlah penting. Hal2 tersebut antara lain :

Amal dalam berzakat. Apabila seseorang memiliki harta yang sudah mencapai nishob dan haul(1 tahun) namun tidak segera mengeluarkan untuk zakat mal, berikut penulis kutipkan: “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.” (QS. At Taubah: 34-35).

Amal dalam bersikap. “Seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, melaknat, berperangai buruk, dan mengucapkan ucapan yang kotor” (HR Ahmad)

Amal dalam berbicara. Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, “Alloh dan rasulNya lebih mengetahui.” Nabi Saw lalu berkata, ” Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku ialah (orang) yang datang pada hari kiamat dengan membawa amalan puasa, shalat dan zakat, tetapi dia pernah mencaci-maki orang ini dan menuduh orang itu berbuat zina. Dia pernah memakan harta orang itu lalu dia menanti orang ini menuntut dan mengambil pahalanya (sebagai tebusan) dan orang itu mengambil pula pahalanya. Bila pahala-pahalanya habis sebelum selesai tuntutan dan ganti tebusan atas dosa-dosanya maka dosa orang-orang yang menuntut itu diletakkan di atas bahunya lalu dia dihempaskan ke api neraka.” (HR. Muslim)

Amal dalam mencari nafkah. Mencari nafkah dalam islam merupakan kegiatan yang mulia, namun dengan aturan sesuai Al - Qur'an maupun cara dan jalan yang telah diajarkan oleh baginda Rosululloh Muhammad S.A.W. Bahkan dalam perihal ini, beliau sempat menyampaikan : “Akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi peduli darimana mereka mendapatkan harta, apakah dari usaha yang halal atau haram.” (HR. Bukhari –Al Fath 4/296 nomor 2059; 4/313 nomor 2083)
Sekali lagi, untuk memperdalam menganai perihal ini, maka mau tidak mau saudara - saudara harus mencari ilmu mengenai bagaimana kriteria nafkah yang halal bahkan sampai ilmu mengenai riba. “Riba itu ada tujuh puluh tiga model (pintu) dan dosa model riba yang paling ringan bagaikan dosa orang yang memperkosa ibu kandungnya sendiri” (HR. Al Hakim, Ibnu Majah, dll, dishahihkan Al Albani dalam Shahihul Jami’, 3539)

Semoga Alloh memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk menyempurnakan keempat hal ini, sehingga kita dapat memperoleh keuntungan yang besar di dunia ini, terutama di akhirat kelak. Amiin. Sekian kunci agar dapat masuk surga dan sedikit penjabaran mengenai amal. Wallahu a’lamu bish showwab... Wa shallallahu ‘ala nabiyyina Muhammadin wa ‘ala alihi wa shahbihi ajma’in.

Baca Selengkapnya  »

Keyakinan, Agama, Kehidupan, Pengetahuan - dr. Zakir Naik

Kurang lebih 3 tahun semenjak blog Tutorial Pembelajaran ini terakhir kali mempublikasikan artikel terkait tutorial pembelajaran. Teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesatnya membuat penulis kewalahan dalam mengikutinya, alhasil blog ini menjadi tidak terurus lagi. Pada kesempatan kali ini, tutorial yang akan penulis sampaikan bukan sekedar dalam cakupan duniawi melainkan akan lebih banyak membahas mengenai tutorial ukhrawi. Sasaran pembaca adalah untuk semua kalangan usia dan juga semua kalangan dari berbagai agama.


Adakah dari pembaca yang budiman ini belum mengenal dr. Zakir Naik? Jika masih ada yang belum mengenalnya, dipersilahkan untuk mencari referensinya di berbagai mesin pencari. Ada banyak sekali pertanyaan - pertanyaan yang muncul ketika kita sedang mencari jati diri kita disaat masa - masa menuju dewasa maupun baik yang masih remaja dan yang telah dewasa sekalipun.

Pada masa saat ini, dimana penipuan masih sangat marak dan merajalela, kriminal terjadi di mana-mana, pada saat yang sama, Alkhamdulillah, juga mulai banyak kajian-kajian, serta kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perdamaian, khususnya bagaimana kita seharusnya bersikap dimulai dari diri sendiri, bersikap dengan sesama manusia sampai dengan hubungan terhadap sang pencipta.

Dr. Zakir Naik, beliau merupakan salah satu dari beberapa orang yang memperdalam dan mempelajari mengenai hubungan, perbandingan, serta penelitian beberapa kitab yang ada dari berbagai agama. Menurut beliau, Al-Qur'an merupakan satu - satunya kitab yang lolos dari pengujian ilmu pengetahuan ilmiah dibandingkan dengan kitab - kitab yang lain. Jadi sudah sepantasnya bahwa dalam menjalani kehidupan ini berpedoman dan berpegang teguh dengan kitab yang sempurna, tidak ada kesalahan serta keraguan di dalamnya.

Ada beberapa hal yang ingin penulis diskusikan kepada para pembaca yang budiman, terutama kepada para pembaca yang telah paham betul mengenai tafsir dari Al-Qur'an. Beberapa diantaranya adalah :

1. Rosululloh bersabda : Seorang muslim belum benar-benar muslim jika dia belum mencintai Alloh dan Rosul melebihi dari dirinya sendiri. 
2. Alloh berfirman : Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
3. Kepada para penuntut ilmu : Benar adanya bila porsi menuntut ilmu terkait dengan agama lebih banyak dibandingkan dengan porsi menuntut ilmu keduniawian yang hanya berguna untuk mencari nafkah, memperkaya diri, dll. 

Kepada para pembaca yang ingin bertanya seputar tutorial dalam pembelajaran Al-Quran ini juga dipersilahkan untuk berkomentar tentunya berkomentar dengan sopan, dan menggunakan bahasa yang santun.

Baca Selengkapnya  »

[Indonesia] Pattern Recognition Analysis Project

Pada intinya, Pattern Recognition adalah bagaimana membuat suatu object mengerti mengenai input yang telah diberikan dengan metode tertentu(bahasa ToPu). Ada buanyak sekali metode yang telah disediakan dan dapat digunakan pada Pattern Recognition ini seperti Artificial Neural Network, Hidden Markov Model, Neuro Fuzzy dan masih buanyak lagi lainnya. Pada suatu proyek yang telah dibebankan kepada Saya, diperlukan suatu aplikasi bantu untuk membuat Pattern Recognition ini secara cepat dan mudah. Berikut pembahasanya.

Karena ada banyak sekali materi pembahasan dalam pembuatan proyek ini, maka Saya sampaikan bertahap aja ya, mungkin bisa dilanjut di lain waktu. Dalam pembuatan proyek ini, seperti yang telah Saya katakan bahwa akan dibutuhkan aplikasi bantu, Aplikasi bantu tersebut yang Saya pergunakan adalah Weka. Pada sesi artikel ini, Saya akan mencoba memperkenalkan dan sedikit bagaimana menggunakan software weka ini. Jangan kuatir kalau masalah lisensi, dijamin gratis dan legal serta bebas dari pembajakan.
Nama Penulis: ToPu, Tanggal terbit: 14 Mei 2012
Didukung oleh: Tutorial Pembelajaran,
<a href="http://tutorial-pembelajaran.blogspot.com/">Tutorial Pembelajaran</a>
Weka merupakan sebuah aplikasi yang sebenarnya digunakan sebagian besar untuk data mining. Namun dalam hal ini weka juga dapat dimanfaatkan atau dipergunakan untuk membuat proyek kecil-kecilan dalam Pattern Recognition.

Tanpa panjang lebar, langsung saja karena Saya yakin yang belum paham biasanya cuman bisa komen pusing.., hehehehehe:D, Ok, seperti inilah penampakan-penampakan pada weka...
Mennu yang secara otomatis dibbuat setelah selesai install weka. Silahkan pilih Documentation untuk dapat menemukan tutorial yang lebih lengkap untuk weka
Pilih Weka (versi) untuk membuka weka dalam GUI. Sehingga akan muncul jendela baru seperti berikut:
Pada jendela weka explorer terdapat menu - menu yang berkaitan dengan rincian data yang telah ada.
Dilihat dari namanya saja sudah kelihatan bahwa hal ini digunakan untuk bereksperimen / percobaan dan melakukan analisis seperti tes statistik dari skema yang telah ada.
Sedangkan KnowledgeFlow fungsinya hampir sama dengan yang knowledge, hanya pada KnowledgeFlow penggunaannya bisa dengan drag and drop dan lebih lengkap.
Yang terakhir adalah Simple CLI. Bagi yang pernah menggunakan matlab, maka menjumpai aplikasi seperti ini sudah tidak asing lagi. Perintah - perintah yang digunakan pun juga hampir sama, walau lebih banyak di matlab.

Sebenarnya masih ada yang weka dengan konsole. Namun melihat artikel yang sudah lumayan panjang, ditakutkan pengunjung justru merasa jenuh. Sebelum Saya akhiri, Saya ingin mengadakan kontes kecil - kecilan untuk teman - teman blogger semuanya. Total hadiah adalah $5 atau 50.000 rupiah untuk 2 orang pemenang. Hadiah akan dikirim disesuaikan dengan rekening bank yang dimiliki oleh masing - masing pemenang.

Kalau dilihat dari segi hadiahnya maka teman - teman blogger akan merasa hadiah tersebut sangat kecil. Namun jika teman - teman menganggap kontes ini sebuah ajang untuk mempererat hubungan sesama blogger maka Saya yakin apa yang akan didapatkan teman - teman jauh lebih penting dari pada hadiah yang akan Saya berikan.

Silahkan kirimkan nama akun dan alamat blogger teman - teman ke alamat email topuym@yahoo.com. Peraturan untuk mengikuti kontes akan dikirimkan beberapa saat setelah teman - teman mendaftarkan diri melalui alamat email tersebut.

Apabila sudah memenuhi persyaratan yang ada, maka nama akun blogger teman - teman akan di approve dan diakui sebagai peserta kontes yang Saya cantumkan pada bagian komentar artikel ini. Keputusan juri dalam menilai adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Selamat mengikuti kontes. Semoga menang kontes.

Baca Selengkapnya  »

Tutorial CSS Lengkap Untuk Pemula

Setelah dasar dari pondasi dalam pembuatan web telah dikuasai, langkah selanjutnya adalah menghiasi dari pondasi yang telah dibangun dengan menggunakan CSS. CSS sendiri sampai sekarang sudah sampai pada CSS3. Untuk belajar lebih mudah dapat langsung dipelajari pada w3schools.com/css3/default.asp.

Dasar dari CSS sendiri sebenarnya sudah banyak sekali, namun tampilan yang dihasilkan syntaks - syntaks dari CSS lama masih belum menarik bagi para end-user atau pengunjung. Syntaks css secara umum dapat ditulis sebagai berikut:
<html>
<head>
<style type="text/css">
...isi css...
</style>
...isi halaman...
</body>
</html>

atau dapat langsung menuliskan style pada tag html-nya : <img src ="../images/contoh.gif" align="..." Padding,Border,Margin.... >
Nama Penulis: ToPu, Tanggal terbit: 10 Mei 2012
Didukung oleh: Tutorial Pembelajaran,
<a href="http://tutorial-pembelajaran.blogspot.com/">Tutorial Pembelajaran</a>
Apabila suatu style dari css akan dipergunakan untuk beberapa halaman, akan lebih tepat mendeklarasikan css tersebut ke dalam suatu file css terpisah dan baru dipanggil pada suatu halaman. Contoh yang paling sederhana adalah sebagai berikut:

Contoh kerangka kode berikut akan disimpan pada file.css

html {...}
body {...}
a {...}
.b {...}
.c {...}
#tujuan{...}
#header h1 a:visited{...}
a.page-numbers:hover {...}
div.content-bottom{...}
table th {...}
fieldset {...}
legend {...}
form {...}
p{...}
h1 {...}
div#nama li{...}
textarea {...}
input[type="..."] {...}
select {...}
label{...}
pre {...}
code {...}
blockquote {...}
ul {...}
li {...}

Untuk memanggilnya dengan menambahkan kode html seperti berikut <link rel="stylesheet" type="text/css" href="contoh.css" /> atau dapat juga dengan <style src="contoh.css" type="text/css" media="screen" />. Pada pemanggilan fungsi dari css terdapat 2 penulisan (class dan id) yang berbeda dengan fungsi yang berbeda pula. Pada suatu elemen dapat memakai lebih dari 1 class namun hanya dapat menggunakan satu id. Jika diambil contoh di atas maka pemanggilan dapat digunakan dengan cara sebagai berikut:


<p class="b c"></p> dan untuk penulisan id adalah <div id="header"> </div> atau lebih jelas lagi seperti pada penggunaan link <a href="#tujuan "/>. Jadi secara logika kita tidak dapat menggunakan class pada penggunaan link seperti contoh di atas. Atribut dari css pada dasarnya ada banyak sekali walaupun jumlahnya terhingga. Atribut untuk CSS dasar meliputi bagian, antara lain;
 • Background
 • Border
 • Classification
 • Dimension
 • Font
 • Generated Content
 • List and Marker
 • Margin
 • Outlines
 • Padding
 • Positioning
 • Table
 • Text

Sedangkan untuk CSS3 akan ada lebih banyak lagi tambahan atribut dari CSS dasar sehingga akan lebih mudah dipelajari dari kasus - kasus tertentu yang akan diberikan pada topik pembahasan studi kasus tentunya masih di Tutorial Pembelajaran.

Baca Selengkapnya  »

Jasa Eadweard J. Muybridge

Eadweard J. Muybridge merupakan seorang yang menghabiskan sebagian besar hidupnya dan bekerja di Amerika Serikat. Eadweard J. Muybridge sangat berjasa dalam hal membuat animasi dari gambar tak bergerak menjadi gambar bergerak.

Film, video, gambar animasi yang saat ini dapat kita nikmati sebagian besar dikarenakan jasa dari Eadweard J. Muybridge. Penemuan atau penelitian ini dimulai pada saat Eadweard J. Muybridge sedang mengamati gerakan kuda atau lebih tepatnya Eadweard J. Muybridge sedang memfoto kuda tersebut secara berkala dan dari beberapa foto tersebutlah sehingga bila digabungkan tercipta sebuah animasi gerak kuda.

Namun tidak hanya sampai di situ saja, sebenarnya beberapa efek gambar yang sekarang ini dapat digunakan juga merupakan hasil dari jasa Eadweard J. Muybridge.
Nama Penulis: ToPu, Tanggal terbit: 09 April 2012
Didukung oleh: Tutorial Pembelajaran,
<a href="http://tutorial-pembelajaran.blogspot.com/">Tutorial Pembelajaran</a>
Setelah penelitian dari Eadweard J. Muybridge selesai maka Eadweard J. Muybridge memutuskan untuk kembali ke inggris pada tahun 1894 dan Eadweard J. Muybridge menghabiskan sisa hidupnya di sana dengan membuat beberapa buku mengenai penelitian atau penemuannya di Amerika Serikat.

Eadweard J. Muybridge dilahirkan pada tahun 1830 dan meninggal pada May 8, 1904. Hari ini merupakan ulang tahunnya yang ke 182.

Percaya atau tidak, efek animasi yang saat ini dapat kita nikmati pada logo google hari ini merupakan efek gif yang sama atau yang dihasilkan oleh Eadweard J. Muybridge beberapa tahun silam.

Baca Selengkapnya  »

Dasar Tag HTML dan Pengembangannya

Tag HTML dasar merupakan dasar layout dari sebuah pemrograman web. Ini adalah langkah awal para programmer dalam belajar pemrograman web. Tag html yang digunakan sebagai layout nantinya akan dikombinasikan dengan css, javascript hingga ke bahasa pemrograman seperti php, ruby, jsp dan lain sebagainya.

Tag - tag yang terdapat pada HTML sendiri terdiri dari beberapa bagian diantaranya tag dasar yang meliputi tag utama(html,body,p,br); tag untuk pemformatan teks(b,i,u); tag hasil output(code,kbd,samp,tt,pre); tag untuk sitasi(blockquote,acronym); tag entitas karakter(&amp;,&nbsp;,&lt;,&gt;,&quot;,&copy;) dan juga tag untuk list(ol,ul,dt,dir).

Bagian selanjutnya pada tag html juga dapat memiliki suatu atribut. Tag html yang paling sering menggunakan atribut adalah link, tabel, frame maupun form.

Contoh - contoh yang sering digunakan pada pemrograman web:

***Gambar ber-atribut***
<html>
<body background="background.jpg">
<h3>Lihatlah, ada gambar latar belakang!</h3>
<p>Baik file gambar dengan format gif maupun jpg dapat digunakan
sebagai latar
belakang HTML.</p>
<p>Bila gambar yang digunakan lebih kecil dari halaman situs,
gambar akan
ditampilkan berulang-ulang.</p>
<p>
Sebuah gambar dari folder lokal:
<img src="gambar1.gif" width="144" height="50">
</p>
<p>
Gambar dari folder lain:
<img src="../images/gambar2.gif" width="33" height="32">
</p>
<p>
Mengambil gambar dari situs lain:
<img src="www.yahoo.com/images/ie.gif" width="73" height="68">
</p>
</body>
</html>


***Input Nama***
<html>
<body>
<form name="input" action="http://www.w3c.org/form_action.asp"
method="get">
Masukkan nama depan Anda:
<input type="text" name="namadepan" value="Mickey">
<br>Masukkan nama belakang Anda:
<input type="text" name="namabelakang" value="Mouse">
<br>
<input type="submit" value="Submit">
</form>
<p>
Bila Anda meng-klik tombol "Submit", Anda akan mengirim input yang
dimasukkan lewat form di atas ke pemroses yang bernama form_action.asp
di
situs w3c.
</p>
</body>
</html>

***kirim email***
<html>
<body>
<form action="@" method="post" enctype="text/plain">
<h3>Form ini mengirim sebuah e-mail ke W3C.</h3>
Nama<br>
<input type="text" name="nama" value="Nama Anda” size="20">
<br>
Mail:<br>
<input type="text" name="mail" value="Mail Anda" size="20">
<br>
Komentar:<br>
<input type="text" name="komentar" value="Komentar Anda"
size="40">
<br><br>
<input type="submit" value="Send">
<input type="reset" value="Reset">
</form>
</body>
</html>

Nama Penulis: ToPu, Tanggal terbit: 26 Maret 2012
Didukung oleh: Tutorial Pembelajaran,<a href="http://tutorial-pembelajaran.blogspot.com/">Tutorial Pembelajaran</a>
Sampai saat ini perkembangan web sudah sampai pada HTML 5. Beberapa tambahan yang terdapat pada HTML 5 antara lain adalah

<article>Membuat content artikel
<aside>Membuat sidebar pada halaman web
<audio>Menambahkan file audio pada halaman web
<datalist>Membuat dropdown list
<footer>Membuat area footer pada halaman web
<header>Membuat area header pada halaman web
<hgroup>Heading group, membuat grup untuk beberapa heading
<nav>Membuat area navigasi
<source>Menentukan sumber media
<time>Menampilkan waktu pada halaman web
<video>Menambahkan file Video pada halaman web

Perlu diketahui bahwa tidak semua browser mendukung semua tag - tag html di atas. Silahkan untuk mengacu w3c sebagai standar validasi web. Sebagai tambahan bahwa perbedaan tag html dengan xhtml adalah sebagai berikut:


 • Menggunakan lower case

 • Setiap tag pembuka harus diakhiri dengan '/' diikuti tag itu
  sendiri

 • Urutan dari tag harus sesuai (nested)

 • Struktur komponen keseluruhan harus format yang benar

 • Atribut menggunakan quote

 • Penggantian dg fungsi yang sama: 'nama' pada html menjadi 'id'
  pada xhtml

 • Tidak ada atribut 'shorthand'

 • Pernyataan DOCTYPE harus dideklarasikanDemikian dasar tag html dan pengembangannya, semoga dengan tutorial ini dapat membantu para pembaca untuk memahami html.

Baca Selengkapnya  »

Gratis Windows 8 Rekomendasi Masa Depan

Pada ajang Mobile World Congress (MWC) 2012, Microsoft merilis versi ‘Consumer Preview’ dari sistem operasi terbarunya, Windows 8. Steven Sinofsky, kepala divisi Windows Microsoft saat memamerkan Windows 8 tersebut di acara MWC yang digelar di Barcelona Spanyol mengatakan, “Ini adalah Windows yang lebih baik daripada Windows 7”. Padahal, Windows 7 merupakan sistem operasi Microsoft dengan rekor penjualan paling cepat terjual sebanyak 525 juta unit dalam waktu kurang dari tiga tahun.

Microsoft yang telah ketinggalan di komputasi mobile dari Apple, Google, dan Amazon.com tampaknya ingin mengejar ketertinggalan melalui Windows 8. Windows 8 Consumer Preview yang biasa disebut sebagai Windows 8 versi beta ini dapat mulai diunduh gratis mulai 29 Februari 2012 dan digunakan oleh publik secara gratis sampai versi finalnya tersedia. Para peminat dapat menggunakannya dengan mengunduh (download installer) dari: http://preview.windows.com/. Hanya Microsoft mengingatkan bahwa mereka tidak menjamin semua program atau proses komputasi dapat berjalan dengan baik karena sifatnya masih uji coba..

Windows 8 sendiri menjadi O/S unggulan Microsoft untuk menjadi jembatan antara desktop dan tablet melalui interface Metro-nya yang digunakan di platform Windows Phone saat ini. Bagi yang terbiasa dengan tombol kenamaan Windows, ‘Start’, tombol itu tidak digunakan lagi dan akan digantikan oleh menu panel berbasis metode geser (sliding panel-based menu). Microsoft menggabungkan tampilan dan pengalaman dari penggunaan smartphone, tablet, dan komputer desktop seperti yang dilakukan pesaing utama Microsoft: Apple dan Google. Meski demikian, Microsoft masih menggunakan layout Windows tradisional (menggabungkan metode sliding) untuk kenyamanan pengguna aplikasi seperti Word dan Excel.
Nama Penulis: Rvw-g, Tanggal terbit: 01 Maret 2012
Didukung oleh: Tutorial Pembelajaran,
<a href="http://tutorial-pembelajaran.blogspot.com/">Tutorial Pembelajaran</a>
Windows 8 kini juga tidak hanya mendukung arsitektur prosesor x86, karena chip ARM yang banyak dipakai di perangkat tablet umumnya kini mampu menggunakan Windows 8. Windows 8 akan dilengkapi toko aplikasi ‘Windows Store’ yang menyediakan beragam pilihan aplikasi. Barangkali ini sebagai tandingan untuk Apps Store dari Apple dan disadari bahwa dengan penjualan ritel justru membuat pemasukan besar bagi Microsoft di masa depan. Pada Windows Store, pengguna dapat men-download dan mencoba aplikasi serta mendapatkan akses ke cloud storage dengan kemampuan untuk memindahkan konten di berbagai perangkat termasuk ponsel Windows Phone.

Di Windows Store juga tersedia berbagai aplikasi dan game seperti Cut the Rope, juga pada Windows 8 Consumer Preview disertakan versi beta dari browser Microsoft terbaru; Internet Explorer 10 serta aplikasi email, kalender dan messaging. Sinofsky mengatakan awal Maret ini Office akan disertakan dalam Windows 8 untuk tablet berbasis ARM.

Nah, jika Windows 8 sudah tersedia bersi Beta, anda dapat mengunduhnya dan mencoba terlebih dahulu di perangkat Tablet anda. Tentunya dengan membuat data cadangan terlebih dahulu karena jika terjadi kegagalan sistem anda dapat kembali ke posisi semula. Jika Windows 8 mampu berjalan di plaform ARM, maka processor Intel satu dasa warsa yang lalu pun tentunya mampu menggunakan Windows 8. Jika demikian, mengapa harus tergesa membeli perangkat yang baru ? Bukankah O/S baru ini memungkinkan kita mengeksplorasi ulang seluruh perangkat komputer lama kita?

Baca Selengkapnya  »

Kolom Komunitas